fbpx

Elina Pirinen

Kuva: Sarah Ibrahim

Elina Pirinen on Helsingissä asuva koreografi, tanssija, laulaja-lauluntekijä-muusikko, kuraattori, taiteellinen johtaja ja pedagogi. Hän tekee läheisesti ja intohimoisesti työtä ajattoman feministisen ja satanistis-psykodynaamisen, intiimin ja emansipatorisen kehosubjektin, kielen, musiikin ja visuaalisuuden kanssa syvästi jaettuna ajatteluna, kokemisena ja politiikkana.

Hän on tehnyt yhteistyötä säännöllisesti Zodiak – Uuden tanssin keskuksen, nykytaiteen museo Kiasman Kiasma-teatterin ja esitystaiteen talo Mad Housen kanssa sekä kiertänyt maailmalla laajasti teoksiensa Personal Symphonic Moment, Meadow, meadow, meadow, Concerto under Waterlilies Brume de Mer ja La Beaute du Coeur kanssa.

Hän työskentelee myös sitä tarvitsevien kotieläimien kanssa ja soittaa sekä laulaa tunnepitoista, romanttista ja erikoista doom-barokki-synteesi-psyko-mortal-lyyristä musiikkia orkesterinsa A12Be3:n kanssa.

Elina Pirinen is Helsinki based choreographer, dancer, singer-songwriter-musician, curating artist, artistic director and pedagogue. She works closely and passionately with timeless feministic and satanic psychodynamical, intimate and emansipatoric subjective body, language, music and visuality as deeply shared thinking, experiencing and politics.

She has been collaborating regularly with Zodiak – Center for New Dance, Kiasma Theater of Kiasma Museum of contemporary art, performance art venue Mad House and toured widely with her works Personal Symphonic Moment, Meadow, meadow, meadow, Concerto under Waterlilies, Brume de Mer and La Beaute du Coeur.

She also works with domestic animals in need and plays and sings affective, romantic, peculiar and thunderian doom-baroque-synthesis-psycho-mortal-lyrical music with her orchestra Al2Be3.

Esiintyy konserteissa

Ylös