fbpx

Juha Torvinen

Kuva: AJ Savolainen

Juha Torvinen on musiikkitieteen dosentti ja toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston musiikkitieteessä. Hän on erikoistunut musiikkifilosofiaan, ekomusikologiaan sekä suomalaiseen nykymusiikkiin. Lisäksi hän on Tutkimusyhdistys Suoni ry:n perustajajäsen ja johtaa aktivistiseen musiikintutkimukseen keskittyvää Musiikintutkijat yhteiskunnassa -tutkimushanketta (Koneen Säätiö 2020–2026). Tutkimustyön ohella Torvinen on toiminut aktiivisesti musiikkialan toimittajana, asiantuntijana ja yhteiskunnallisena keskustelijana sekä päätoimittajana lehdissä Musiikki, Finnish Music Quarterly ja Kompositio. Torvinen on julkaissut noin 60 tieteellistä tutkimusta sekä noin 200 yleistajuista musiikkialan kirjoitusta. Keskeisiin julkaisuihin kuuluvat muun muassa Musiikki ahdistuksen taitona: filosofinen tutkimus musiikin eksistentiaalis-ontologisesta merkityksestä (2007, Suomen musiikkitieteellinen seura), Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds (2019, Routledge; toim. Friedlind Riedelin kanssa) ja Musiikki ja luonto: soiva kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella (2019, Utukirjat; toim. Susanna Välimäen kanssa).

Esiintyy konserteissa

Ei tulevia keikkoja.

Ylös