fbpx

Siirtymä hiilineutraaliin toimintaan

Elävän musiikin ala ei ole päästöistä vapaata toimintaa, vaan kaikesta festivaalin toiminnoista – hankinnoista, tiloista, matkoista (taiteilijoiden ja yleisön!), majoituksesta, ruoasta – syntyy myös päästöjä. Toki Meidän Festivaalin kaltaisen toimijan päästöt ovat pienet, mutta se ei vapauta meitä kantamasta niistä vastuuta.

Meidän Festivaalilla käynnistyi vuonna 2022 Koneen säätiön tukema, kolmivuotinen Siirtymä-hanke, joka etsii keinoja hiilineutraaliin taiteelliseen toimintaan musiikin kolmannella sektorilla tulevien kolmen vuoden ajan. Keskeisiä haasteita alallamme ovat resurssien puute (niin henkilöstöresurssin, budjetin, tiedon kuin alallemme soveltuvien työkalujen) ja alan rakenne (elävän taiteen kokeminen edellyttää asioiden ja ihmisten – joskus isojenkin massojen liikuttelua, ja elinvoimaiseen taidealaan elimellisesti kuuluu kansainvälisyys ja matkustelu).

Vuosina 2022-24 käynnissä olevan hankkeen aikana Meidän Festivaalilla etsitään ja pilotoidaan ratkaisuja ilmastollisesti kestävämpään toimintaan. Hankkeen tavoitteilla on neljä keskeistä osa-aluetta, joita edistetään osin yhtä aikaa toisiaan tukien:

  • hiilijalanjäljen mittaaminen, pienentäminen ja lopulta kompensointi
  • festivaalin kansainvälisyyden toteuttaminen vähäpäästöisessä ja hiilineutraalissa kehyksessä
  • hiilineutraalin sävellyksen tilaaminen, konsertin järjestäminen ja festivaalin toteuttaminen
  • sekä kehitettyjen työkalujen käytön mahdollistaminen jatkossa: dokumentoiminen, jakaminen ja sitä kautta kynnyksen madaltaminen muille alan toimijoille muuttaa toimintaansa hiilineutraaliksi.

Meidän Festivaalin tavoitteena on hankkeen jälkeen vuonna 2025 olla hiilineutraali festivaali. Raportoimme hankkeen etenemisestä pitkin hankekautta verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Kiitämme tuesta:
Koneen säätiö
Elävän musiikin säätiö

Ylös