fbpx

5.12.2022

Harjoittelijahaku Meidän Festivaalille 2023 on auki 18.1.2023 saakka

Kuva: Maarit Kytöharju

Meidän Festivaali (ent. Tuusulanjärven kamarimusiikki) on ennakkoluuloton, kulttuurielämää uudistava, yhteiskunnallisesti valveutunut ja poikkitaiteellisista tempauksista tunnettu kamaritaidetapahtuma. Heinäkuun lopulla Tuusulanjärven historiallisessa ympäristössä koettava tapahtuma perustettiin vuonna 1997. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Kamus-kvartetti. Meidän Festivaali on palkittu Finland Festivalsin Vuoden Festivaali 2011 -nimikkeellä, vuoden 2013 musiikin valtionpalkinnolla ja vuonna 2021 Musiikki&Median Vuoden klassisen musiikin festivaalina. Tapahtuman järjestää voittoa tavoittelematon yhdistys Järvenpään Sibelius-seura ry.

Meidän Festivaali järjestetään tulevana kesänä 23.-29.7.2023 ja ohjelma julkaistaan keväällä 2023.

Harjoittelijaksi Meidän Festivaalille 2023

Meidän Festivaali tarjoaa kesällä 2023 yhdelle korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden päästä tutustumaan festivaalityön arkeen ja juhlaan valtakunnallisesti merkittävän kamaritaidetapahtuman parissa. Harjoittelijan työtehtäviin lukeutuvat monipuoliset festivaalin tuotantoon ja tiedotukseen liittyvät tehtävät, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan harjoittelijan opintosuuntauksen ja oppimistavoitteiden mukaan räätälöitävissä.

Harjoittelun ajankohta sijoittuu touko-elokuulle 2023 sopimuksen mukaan. Harjoittelujakson pituus on kaksi (2) kuukautta täysiaikaista työaikaa tai pidempi jakso osittain osa-aikaista työaikaa sopimuksen mukaan niin, että kokonaiskestoltaan harjoittelujakso vastaa kahta kuukautta 100 % työaikaa. Meidän Festivaali pidetään 23.–29.7.2023, jolloin harjoittelijan odotetaan sitoutuvan 100 % työaikaan.

Harjoittelupaikka sijaitsee pääasiassa Helsingissä ja festivaaliviikolla pääasiassa Järvenpäässä/Tuusulassa. Harjoittelijalla on mahdollisuus myös osittaiseen etätyöhön festivaaliviikkoa lukuunottamatta.

Valittavalta henkilöltä toivotaan ennen kaikkea henkilökohtaista kiinnostusta elävään taiteeseen ja kulttuurialaan, halua kehittää osaamistaan ja aikomusta työllistyä alalle jatkossa. Organisointi- ja vuorovaikutustaidot, hyvä paineensietokyky ja proaktiivinen ote ovat olennaisia ominaisuuksia festivaalityössä onnistumisessa. Hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielitaito katsotaan tärkeiksi tehtävässä onnistumisessa ja monipuolinen muu kielitaito katsotaan eduksi. Harjoittelijaa työtehtävissä ohjaa Meidän Festivaalin toiminnanjohtaja.

Meidän Festivaali lähtökohtaisesti maksaa harjoittelijalle työssäoloehdon täyttävää palkkaa. Valitulla harjoittelijalla tulisi ensisijaisesti olla oppilaitoksen myöntämä harjoittelutuki. Jos hakijalla ei ole harjoittelutukea, voidaan asiasta neuvotella erikseen.

Rekrytoinnin kulku

Harjoittelijarekrytoinnin ensimmäinen kierros toteutetaan anonyyminä. Anonyymillä rekrytoinnin alkuvaiheella festivaali haluaa varmistaa, että kaikki hakijat tulevat haussa yhdenvertaisesti huomioiduksi.

Harjoittelupaikkaa haetaan täyttämällä verkkolomake osoitteessa https://forms.gle/KNmXQWttHscYjppo9 viimeistään 18.1.2023. Voit halutessasi tutustua kysymyksiin ennen lomakkeen täyttämistä täällä.

Olemme kaikkiin hakijoihin puhelimitse tai tekstiviestitse yhteydessä tammikuussa 2023 viikolla 4 rekrytoinnin jatkosta. Jatkoon kutsuttavia hakijoita pyydetään toimittamaan CV pdf-muodossa tai vaihtoehtoisesti linkki LinkedIn -profiiliin, joiden perusteella haastatteluun kutsutaan 3-4 hakijaa. Haastatteluihin valituille järjestetään viikkojen viisi ja kuusi aikana etähaastattelut Zoomin tai puhelimen välityksellä. Valinta tehdään helmikuun 2023 alkupuoliskolla.

Lisätietoja harjoittelupaikasta antaa:

Petra Piiroinen, toiminnanjohtaja
puh. +358 41 548 7098
[email protected]

Kyselyt mielellään ensisijaisesti sähköpostitse. Toiminnanjohtaja on vuosilomalla 14.12.2022–15.1.2023.

Facebook
Twitter @OurFestival_
Instagram @meidanfestivaali
LinkedIn

Ylös