fbpx

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Meidän Festivaalin asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä

Meidän Festivaali / Järvenpään Sibelius-seura ry.
Kalevankatu 34 A 9, 00180 Helsinki
www.meidanfestivaali.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Petra Piiroinen
puh. +358 (0)41 548 7098
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakkaille viestiminen. Uutirkirjerekisterissä oleville henkilöille voidaan kohtuullisin väliajoin lähettää sähköpostia festivaalin ajankohtaisista asioista heidän suostumuksensa mukaisesti. Lisäksi rekisteriä voidaan käyttää asiakkaalle tuotettujen palveluiden kehittämiseen, markkinointiin, myynnin edistämiseen, markkinointitutkimusten suorittamiseen ja palveluviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tiedot

Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteriin liittyneeltä asiakkaalta. Lisäksi tietoja ollaan voitu lisätä rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa ja palvelun teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Meidän Festivaalin uutiskirjeen lähettämiseen käytetään yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua. Näinollen henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. MailChimp suojaa tiedot henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa ja suojattu salasanoin. Rekisteriin on käyttöoikeus vain sitä käyttötarkoituksen mukaisesti tarvitsevilla henkilöillä. Uutiskirjerekisteri sijaitsee MailChimp-palvelussa. Palvelu on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja käyttöoikeus palveluun on vain sitä käyttötarkoituksen mukaisesti tarvitsevilla henkilöillä.

Yksityiskohtaiset tiedot MailChimpin tietosuojasta löytyvät englanniksi verkosta osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/ ja lisätietoa siitä, miten MailChimp suojaa palvelimellaan säilytettävää dataa osoitteesta https://mailchimp.com/about/security/.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tietää, mitä tietoja hänestä säilytetään. Tähän kuuluu tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin.

Tarkastusoikeutta käytettäessä tarkastusta pyytävän henkilön henkilöllisyys on varmennettava henkilötietolain 28 §:n mukaisesti. Riittävän tarkka ja yksilöity tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Kalevankatu 34 A 9, 00180 Helsinki. Pyynnöt käsittelee edellä mainittu yhteyshenkilö.

Uutiskirjeen vastaanottanut henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjesähköpostin alaosassa olevan linkin kautta.

Meidän Festivaalin asiakasrekisteriin muussa kuin uutiskirjeen vastaanottamiseen liittyvissä tapauksissa – esimerkiksi tapahtumiin kutsuvieraana osallistuessa, ennakkoilmoittautumista vaativaan tapahtumaan osallistuttaessa tai muussa toiminnan mahdollistavassa tarkoituksessa – kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden kulutta tapahtuman päättymisestä.

Ylös