fbpx

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Meidän Kaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄJÄ

Meidän Festivaali / Järvenpään Sibelius-seura ry.
Kalevankatu 34 A 9, 00180 Helsinki
www.meidanfestivaali.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toiminnanjohtaja Petra Piiroinen
puh. +358 (0)41 548 7098
[email protected]

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin ainoa tarkoitus on asiakassuhteen sopimuksenmukainen täytäntöönpano, hoitaminen, hallinnointi ja tarpeelliseksi arvioitu yhteydenpito, kuten pääsylipun toimittaminen ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto ostetusta lipputuotteesta sekä maksutapaan liittyvät tiedot.

Rekisterin tiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista tietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi ja siihen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIEDOT

Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteriin liittyneeltä asiakkaalta. Tiedot kerätään ostotapahtuman yhteydessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa ja palvelun teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Vastaavassa yhteydessä tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Maksutapahtumassa asiakas liittyy myös maksunvälittäjän Checkout Finlandin asiakasrekisteriin. Checkout Finland Oy on suomalainen maksunvälityspalvelua tarjoava yritys. Lue Checkout Finlandin tietosuojaseloste täällä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on ATK-muodossa verkossa ja se on pyritty suojaamaan mm. asianmukaisella virus- ja haittaohjelmasuojauksella, käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja tilat asianmukaisesti lukitsemalla. Käyttöoikeus tietoihin on vain sitä käyttötarkoituksen mukaisesti tarvitsevilla henkilöillä, joita koskee salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain nojalla oikeus tietää, mitä tietoja hänestä säilytetään. Tähän kuuluu tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus saada nähdä henkilöstä itsestään säilytettävät tiedot, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus rajoittaa käsittelyä, oikeus vaatia tietoja poistettavaksi (edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin), oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja myös oikeus tehdä valitus viranomaiselle epäillessään tietojensa epätarkoituksenmukaista tai lainvastaista käyttöä.

Tarkastusoikeutta käytettäessä tarkastusta pyytävän henkilön henkilöllisyys on varmennettava henkilötietolain 28 §:n mukaisesti. Riittävän tarkka ja yksilöity tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Kalevankatu 34 A 9, 00180 Helsinki. Pyynnöt käsittelee edellä mainittu yhteyshenkilö.

Ylös